Każda osoba, która kiedykolwiek doświadczyła kłopotów ze spłatą pożyczki, wie jak szybko są w stanie rosnąć opłaty karne oraz opłaty za obsługę długu. Poza kwotą pierwotną należy tutaj ponieść również szereg innych, dodatkowych kosztów. Każdy dzień zwłoki stopniowo coraz bardziej pogarsza sytuację zadłużonego. W tej sytuacji niezbędne jest zarówno dążenie do ugody z wierzycielem, jak i próba wykorzystania wszystkich możliwości prowadzących do redukcji zadłużenia. Jedną z nich jest umorzenie odsetek karnych.

Odsetki karne – co to takiego?

Mianem odsetek karnych określa się odsetki należne wierzycielowi za nieterminową spłatę zobowiązania finansowego takie, jak kredyt, pożyczka ratalna, pozabankowa chwilówka czy wszelkiego rodzaju rachunki i faktury. Co ważne, wystarczy już jeden dzień opóźnienia w spłacie, by odsetki zostały naliczone. Opłaty karne, nazywane także opłatami za zwłokę, stanowią najpopularniejszą formę odszkodowania dla wierzyciela stosowaną w przypadku wszystkich rodzajów rozliczeń finansowych.

Odszkodowanie w postaci odsetek karnych jest należne ustawowo. Nie ma tutaj konieczności wykazania strat spowodowanych opóźnieniem w stracie. Wystarczający tej sam fakt wystąpienia tego typu opóźnienia. Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, iż prawodawstwo rozciąga odszkodowanie za zwłokę zarówno na przedsiębiorców, jak i na osoby prywatne.

Maksymalne odsetki są ustalane na podstawie rozporządzenia ministra finansów i na chwilę obecną odsetki ustawowe wynoszą 7% w skali roku, a maksymalne – 14% w skali roku (w takim właśnie wymiarze są one naliczane w pozabankowych instytucjach pożyczkowych).

Czy możliwe jest umorzenie odsetek karnych i jak się o nie ubiegać?

Zgodnie z przepisami, prawo do umorzenia odsetek karnych leży wyłącznie po stronie wierzyciela i może być wyrażone na bazie ugody lub oświadczenia w odpowiedni na wniosek dłużnika. Nie ma zatem możliwości przymusowego lub urzędowego ich umorzenia. Wnosić o to możemy wyłącznie u firmy pożyczkowej u której zaciągnęliśmy dług.

Wniosek o umorzenie odsetek karnych nie ma jednej określonej formy i może zostać napisany w dowolny sposób. Ważne jest tu jedynie, aby w jasny sposób wyrażał prośbę oraz zawierał stosowne nazewnictwo, dane dłużnika oraz powód powstania długu (w tym przypadku będzie to umowa pożyczki, jej numer i data zawarcia). Kluczowe jest tutaj zawarcie słowa „umorzenie.” Taki dokument można napisać samodzielnie lub skorzystać z dostępnych w sieci wzorów.

We wniosku należy szczegółowo opisać swoją sytuację finansową oraz zawodową, a także powody jej pogorszenia, które uniemożliwiają spłacenie długu w całości. Dłużnik powinien również wykazać dobrą wolę i chęć spłacenia długu. Do dokumentu warto dołączyć stosowną dokumentację – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość naszego dochodu lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego, które będzie świadczyło o naszych problemach zdrowotnych (na życzenie pacjenta, może on wystawić stosowny dokument).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *